Brabants Kwartierke

Geplaatst op 29-04-2022.

Op Facebook zien wij de volgende post verschijnen:

Vandaag was eindelijk zover het “Brabants kwartierke” al vaak had Carlo het hierover, maar nu ook geweest. Heerlijk getraind en info uitgewisseld met andere leraren uit de regio zuid op een goed verzorgde training met koffie, gebak, en lunch. Verder eerste gesprekken gevoerd om ook andere ideeën te verwezenlijken. Sabum Carlo bedankt!

Dit triggert ons om hier wat meer te weten te komen over deze bijzondere samenkomst van Taekwon-Doïns in Brabant. Toch maar even een paar vragen stellen aan Sabum Carlo van de Braak.

Wie is er op het idee gekomen? En hoe is het idee verder gaan rijpen?
“Ikzelf ben op dit idee gekomen. Een aantal jaren geleden al”, aldus Sabum Carlo.
“Tijdens een I.T.F. Nederland instructeurs weekend zaten Sahyun Coos (van den Heuvel) en ik samen aan de bar. Sahyun Coos vertelde me dat op het moment dat iedereen ontspannen was, juist de echte gesprekken op gang kwamen. Verhalen zoals ideeën uitwisselen, hoe doe jij dit op de club en hoe doe jij dat, over privé enzovoort enzovoort.”

Hoe vaak organiseren jullie deze bijeenkomsten?
“Dit is nu de eerste keer dat we zo samen zijn gekomen. Ikzelf heb al eens een training verzorgd met danhouders uit het zuiden van het land. Dit was puur om samen te trainen”, vertelt hij.

Wie waren er precies allemaal aanwezig?
Saseong Willy van de Mortel, Sahyun Jack de Smit, Sabums Sjef van Stratum, Hans en Jeroen Joosten, Martin Verberk, Carlo van de Braak, Boo-Sabums Mariska Janssen, Bram Frenken, Ron Gerritse en Bart Hulsen.

Wat hebben jullie tijdens de training gedaan?
Sabum Carlo: “tijdens de twee uur durende training hebben we de nadruk gelegd op de doorgaande beweging van een techniek. Er mag geen stop tussenin zitten. Uit verschillende tul hebben we technieken uitgepikt om deze op kussens in tweetallen of in groepjes te trainen. We hebben dus veel tul gelopen, besproken en gediscussieerd.”

Waar hebben jullie het allemaal over gehad?
“De gesprekken gingen over van alles en nog wat. Over privézaken thuis, Taekwon-Do natuurlijk, waar iedereen tegenaan liep tijdens de lessen, hoe iedereen tijdens Corona zichzelf staande hield,” gaat Sabum Carlo verder.

Is er al een datum voor een volgende keer ingepland?
“Nee, nog niet, maar de dag werd door iedereen als positief ervaren en er komt zeker een vervolg. De overige Brabantse leraren die deze keer verhinderd waren, baalden enorm en zijn er een volgende keer gewoon bij”.

Tot slot…
“De opzet was simpel. Train, praat, overleg en discussieer met elkaar. Kijk naar elkaar, geef feedback, want alleen zo groei je samen verder en blijf je scherp. Kom vaker met een andere club of leraar in contact”, sluit Sabum Carlo af.

Heb je zelf ook leuke ontmoetingen met andere verenigingen? Laat het ons weten. Mail naar: communicatie@itf-nederland.nl. Wij zijn heel erg benieuwd naar jullie ervaringen.