I.T.F. – Nederland

In de begin jaren ’60 (‘63 – ’64) werd Taekwon-Do in Europa geïntroduceerd, vooral vanuit Duitsland waar op dat moment een aantal Koreanen werkzaam waren. Generaal Choi Hong Hi, de Grondlegger van het Taekwon-Do, heeft in die periode veel instructeurs naar allerlei landen in de wereld uitgezonden om zijn “Chang-Hun” stijl te promoten.

In Nederland heeft men door twee Koreanen met het Taekwon-Do kennis kunnen maken, namelijk: Kwon Moo Gun in Zuid-Nederland en Park Yong Soo in het westen. Vanaf die tijd maakte Taekwon-Do een enorme groei door in Nederland. In 1966 werd de Nederlandse Taekwon-Do Associatie (N.T.A.) opgericht en werden de eerste Nederlandse Kampioenschappen gehouden. In 1970 werd aansluiting gezocht bij de Budo Bond Nederland, maar wegens moeilijkheden is de N.T.A. in 1974 weer zelfstandig geworden. Wegens onenigheid binnen de N.T.A. is in 1987 onder leiding van de toenmalige bondscoach Wim Bos, de I.T.F.-Belangengroep opgericht. Binnen de N.T.A. kon men zowel op het bestuurlijke- als op het technische vlak geen overeenstemming vinden. Verschillende scholen sloten zich aan bij de I.T.F.-Belangengroep en andere bij de Taekwon-Do Bond Nederland (T.B.N.), die weer is aangesloten bij de Wereld Taekwon-Do Federatie (W.T.F.) in een aparte afdeling voor het semi-contact Taekwon-Do.

De I.T.F.-Belangengroep had als enige organisatie in Nederland de erkenning van de I.T.F. Wereldfederatie. Op 17 januari 1992 is vanwege de gunstige ontwikkelingen van de belangengroep de I.T.F. Nederland opgericht als volwaardige Taekwon-Do bond. De heren James Tjin-A-Ton en Kiet Tjon A Pauw staan als oprichters van de bond genoemd in de (toenmalige) statuten die notarieel werden vastgelegd. Nog steeds is I.T.F. Nederland de enige organisatie in Nederland die erkend wordt door de I.T.F. Wereldfederatie.