Filosofie van Taekwon-Do

Uit: “Encyclopedia of Taekwon-Do”, door Gen. Choi Hong Hi

De laatste jaren is er een opleving geweest van geweld en het verlies van normen en waarden in alle lagen van de samenleving, in het bijzonder onder jongeren. Er zijn natuurlijk hier een aantal redenen voor. Veel psychologen denken tegenwoordig dat dit uit frustratie voortkomt. Analisten anderzijds wijzen er op dat deze misleidende mensen inderdaad een gedesillusioneerd deel van de samenleving zijn op zoek naar waarden en relevantie in wat zij beschouwen als bedrieglijke, materialistische en een absurde wereld van oorlogen en decadentie.

Echter, in plaats van het constructief kanaliseren van hun buitengewone energie en mogelijkheden, slaan ongelukkigerwijs, velen in blinde woede om zich heen, meer vernietigend dan opbouwend, of rennen enkel weg van alles door zich te isoleren in drugs en hun eigen fantasiewerelden. Tegenwoordig lijkt het de tendens dat “de sterkeren de zwakkeren uitbuiten” op zijn hoogtepunt. Eerlijk gezegd, heeft de hedendaagse wereld veel gelijkenis met een ‘corrupt tijdperk’. Elke Tul in Taekwon-Do geeft uiting aan de gedachte en de handelingen van iconen, helden en symbolen uit de koreaanse geschiedenis.

Daarom moeten de studenten van Taekwon-Do de ware bedoelingen overdenken van wier naam aan het patroon is verbonden. Taekwon-Do mag daarom in geen geval gebruikt worden voor zelfzuchtige, agressieve, of geweldadige doeleinden noch door een individu noch door een groep. Ook mag Taekwon-Do niet gebruikt worden voor commerciële en politieke doeleinden. De volgende filosofieën zullen de hoekstenen van Taekwon-Do zijn waarnaar alle serieuze studenten van deze kunst worden aangemoedigd om te leven.

1. Wees bereid om te gaan waar het gaan moeilijk zou kunnen zijn en doe die dingen die de moeite waard zijn om te doen, zelfs als ze moeilijk zijn.

2. Wees zacht voor de zwakkeren en streng/hard voor de sterkeren.

3. Wees tevreden met het geld en de positie die je hebt, maar nooit met je vaardigheden.

4. Maak altijd af waar je aan begonnen bent, is het groot of klein.

5. Wees een welwillende leraar voor iedereen, ongeacht religie, ras of ideologie.

6. Wijk nooit voor onderdrukking of bedreiging in het nastreven van een nobel doel.

7. Onderwijs de juiste houding en vaardigheden liever met daden dan met woorden.

8. Blijf altijd jezelf ook al veranderen de omstandigheden.

9. Wees een eeuwige leraar die lesgeeft met zijn lichaam als hij jong is en met woorden als hij oud is en door moreel mandaat zelfs na de dood.