Inschrijfformulier

   Download Formulier: Inschrijfformulier Taekwon-Do Academy Chon-Ji

 

    INSCHRIJFFORMULIER Machtiging     

 

Taekwon-Do Academy Chon-Ji

Gegevens lid:

Achternaam      ____________________                         Voornaam          __________________

Straatnaam        ____________________                         Huisnummer     ___________________

Postcode            ____________________                         Plaats                   ___________________

Geboortedatum ____________________                         E-mail                ___________________

Mobiel nummer ___________________                            Jeugdgroep Junioren/Seniorengroep

Alle trainingen bij Taekwon-Do Academy Chon-Ji gebeuren op eigen risico. De vereniging is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventueel letsel, diefstal en/of schade.

Hierbij schrijf ik me in als lid van Taekwon-Do Academy Chon-Ji.

Machtiging:

De heer/mevrouw ……………………………………………………………………………………….

Adres …………………………………………………………………………………………………………

Postcode + Woonplaats ………………………………………………………………………………..

Naam jeugdlid (indien van toepassing): ………………………………………………………….

Machtigt hierbij Taekwon-Do Academy Chon-Ji om maandelijks, tot wederopzegging, de contributie af te schrijven van zijn/haar bankrekening,

Nummer …………………………………………………………………….

De contributie voor 2 lessen per week bedraagt € 29,95 p.mnd voor jeugdleden (tm 13Jr.) en € 34,95 p.mnd voor junior-/seniorleden (14Jr. en ouder), te voldoen via automatische incasso.

De clubcontributie zal middels een maandelijkse automatische incasso verlopen en is op jaarbasis.

Eventuele veranderingen in het contributiebedrag worden automatisch aangepast. Het geld wordt begin de betreffende maand van de rekening af geschreven. De incasso kan worden ingetrokken door dit schriftelijk te melden bij het bestuur van ta Chon-Ji. Mocht u het niet eens zijn met een incasso, dan heeft u een maand de tijd om – zonder opgaaf van redenen – het bedrag door uw bank terug te laten boeken. Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovenstaande regelingen.

Plaats en datum ……………………………………………………………………………………………

Handtekening                                  Ouder / Verzorger Handtekening (voor leden van 8 tot 14 jaar)

 

BELANGRIJK! Materiaal: Koop niet zelf ergens iets, maar overleg met de trainer. Je loopt het risico dat de materialen niet zijn toegestaan in de les of op een toernooi!

Voor vragen kun je contact opnemen met Sabum Sjef van Stratum 0650217141 Of mail je vraag naar: info@Chonji.nl