Privacy AVG

De privacy van onze leden is erg belangrijk. Daarom is hieronder te lezen hoe, waar en wanneer persoonsgegevens worden gebruikt. Mocht je toch meer informatie willen, dan horen wij dat uiteraard graag.

Functionaris gegevensbescherming
Naam:  Sjef van Stratum
E-mail: info@chonji.nl
De bovenstaande gegevens kunt u gebruiken om meer informatie te verkrijgen over hoe wij de privacy van onze leden bewaren. Ook kunnen gevallen worden gemeld waarbij er een datalek geconstateerd wordt.

Gegevensopslag
Gegevens van de inschrijfformulieren worden verwerkt in onze ledenadministratie, in het “Chariot” ledenadministratie systeem van ITF Nederland en in het externe programma IBANC automatische incasso systeem. Zowel het IBANC programma als de ledenadministratie van ITF Nederland worden bijgewerkt via een beveiligde verbinding. Onze Chon-Ji ledenadministratie is een inlog bij ITF-Nederland welke in een afgeschermde online omgeving van ITF-Nederland staat. Deze online omgeving is alleen toegankelijk voor hoofdleraar Sjef van Stratum en de secretaris van ITF-Nederland.

Gebruik gegevens
Gegevens zullen nooit zomaar aan derde worden gegeven anders dan in de algemene voorwaarden genoemde partijen en de partijen hierboven genoemd. We zullen leden altijd eerst om hun toestemming hiervoor vragen. Als een lid zich uitschrijft bij ons zullen alle gegeven gewist worden op de eerder genoemde locaties.
De foto’s die gemaakt worden tijdens trainingen of andere gerelateerde activiteiten kunnen gepubliceerd worden op de website (www.chonji.nl) of op social media ( Facebook & Instagram).  Mocht u toch liever niet willen dat uw of uw kind foto’s wordt verspreid, laat het ons dan z.s.m. weten via info@chonji.nl en dan houden we daar rekening mee.

Controle
Onze leden hebben altijd het recht om hun eigen gegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Deze aanvragen kunnen gedaan worden door te e-mailen naar info@chonji.nl